Grilled-Yellow-Stripe-Trevally-1

ปลาข้างเหลืองสูตรหวานย่าง

ผลิตจากเนื้อปลาข้างเหลืองปรุงรส อบแห้ง นำมาย่างพร้อมรับประทาน


วิธีการปรุง

พร้อมรับประทาน

 หมวดหมู่: .