Grilled-Leather-Jacket-1

เนื้อปลาหมูย่าง

ผลิตจากเนื้อปลาหมู ปรุงรส อบแห้ง นำมาย่าง และบดให้เนื้อปลาฟูนุ่ม พร้อมรับประทาน


วิธีการปรุง

สามารถรับประทานได้ทันทีหมวดหมู่: .