Fish Snack Original
Fish snack_originalFish Snack Crab FlavorFish Snack CuttlefishFish Snack BBQFish Snack BBQFish Snack Crab

ปลาเส้น

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาทะเล ปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะ ย่างจนสุกและตัดเป็น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไขมันต่ำ

ขนาดบรรจุ:
1. ปลาเส้น รสดั้งเดิม ตราโอยากิ (50 กรัม x 80 ห่อ)
2. ปลาเส้น รสปูอัด ตราโอยากิ (50 กรัม x 80 ห่อ)
3. ปลาเส้น รสปลาหมึก ตราโอยากิ (50 กรัม x 80 ห่อ)
4. ปลาเส้น รสบาบีคิว ตราทวีวงษ์ (80 กรัม x 50 ห่อ)


วิธีการปรุง

พร้อมรับประทานหมวดหมู่: .