Fish Cracker Seaweed 50g
Fish Cracker BBQFish Cracker Cuttlefish 50gFish Cracker BBQ 50gFish Cracker Pizza 13gFish Cracker Tomyum 13gFish Cracker Cuttlefish 15gFish Cracker CuttlefishFish Cracker Seaweed

ปลากรอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาทะเล ทอดกรอบ สะบัดน้ำมันจนแห้ง และปรุงรสชาติเฉาะตัว หอมชวนให้น่ารับประทาน มีให้เลือก 5 รสชาต คือ รสสาหร่าย, รสปลาหมึก, รสบาบีคิว, รสต้มยำ, รสพิซซ่า

มี 2 ขนาดบรรจุ และ 5 รสชาติ
1. ปลากรอบปรุงรสสาหร่าย ตราโอทาโร่ ขนาด 50 กรัม (50 กรัม x 6 ห่อ x 10 แพค)
2. ปลากรอบปรุงรสปลาหมึก ตราโอทาโร่ ขนาด 50 กรัม (50 กรัม x 6 ห่อ x 10 แพค)
3. ปลากรอบปรุงรสบาบีคิว ตราอาเกรุ ขนาด 70 กรัม (70 กรัม x 6 ห่อ x 7 แพค)
4. ปลากรอบปรุงรสปลาหมึก ตราโอทาโร่ ขนาด 15 กรัม (15 กรัม x 12 ห่อ x 12 แพค)
5. ปลากรอบปรุงรสต้มยำ ตราโอทาโร่ ขนาด 13 กรัม (13 กรัม x 12 ห่อ x 12 แพค)
6. ปลากรอบปรุงรสพิซ่า ตราโอทาโร่ ขนาด 13 กรัม (13 กรัม x 12 ห่อ x 12 แพค)


วิธีการปรุง

พร้อมรับประทาน

 หมวดหมู่: .