CHIKUWA TEMPURA ISOBEAGE 1-2-FS
CHIKUWA TEMPURA ISOBEAGE 1-2-FSCHIKUWA TEMPURA ISOBEAGE 1-6-FS

ชิคุวะเทมปุระ สาหร่าย

ผลิตจากเนื้อปลาบดนำมาม้วนเป็นแท่ง ชุบแป้งเทมปุระผสมสาหร่ายทะเลทอดกรอบจนมีสีเหลืองนวล


น้ำหนักต่อชิ้น : 14-15 g/pcs.


วิธีการปรุง

icn_fry_th