Baked Crispy Fish Sheet Cuttlefish 6g
Baked Crispy Fish SheetBaked Crispy Fish Sheet Seaweed 6gBaked Crispy Fish Sheet Cuttlefish 30g

ปลาแผ่นอบกรอบปรุงรส

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาทะเล ย่างจนสุกเคลือบด้วยน้ำจิ้มสูตรเฉพาะ และอบให้กรอบหอมชวนให้น่ารับประทาน  มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไขมันต่ำมีให้เลือก 2 รสชาติ คือ รสปลาหมึก, รสสาหร่าย

มี 2 ขนาดบรรจุ และ 2 รสชาติ
1. ปลาแผ่นอบกรอบปรุงรสปลาหมึก ตราโอยากิ ขนาด 6 กรัม (6 กรัม x 12 ห่อ x 12 แพค)
2. ปลาแผ่นอบกรอบปรุงรสสาหร่าย ตราโอยากิ ขนาด 6 กรัม (6 กรัม x 12 ห่อ x 12 แพค)
3. ปลาแผ่นอบกรอบปรุงรสปลาหมึก ตราโอยากิ ขนาด 30 กรัม (30 กรัม x 6 ห่อ x 10 แพค)


วิธีการปรุง

พร้อมรับประทาน

 หมวดหมู่: .