ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร อัตราที่รับ
เจ้าหน้าที่ขาย 5
เจ้าหน้าที่ผลิต 3