บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดย คุณวิชัย ถาวรทวีวงษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งประธานบริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปลาทิพย์ (เนื้อปลาบด ปรุงรสชุบเกล็ดขนมปัง) , ปลาหลอด ซึ่งเราผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศ และอาหารทะเลอบแห้ง ปลาข้างเหลืองแห้ง, ปลาแชลั้นแห้ง จากประสบการณ์และ ความมุ่งมั่นอันยาวนาน ปัจจุบันทวีวงษ์นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านการพัฒนา เช่น กุ้งระเบิด, ปูอัด ที่เหมาะกับรูปแบบการบริโภคที่หลากหลาย , สินค้าลิขสิทธิ์ เช่น ลูกชิ้นปลาแองกรี้เบิร์ด สินค้าที่พัฒนาและจดสิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร , รวมถึงสินค้าอีกมากมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 2,200 คน และมีกำลังการผลิตถึง 2,500 ตันต่อเดือน

เราเน้นหนักในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ทวีวงษ์ได้รับการรับรอง HACCP, GMP, ISO 9001, ISO/IEC 17025 :2008, Q-Mark และ OTOP ระดับ 5 ดาว นอกจากนี้สินค้าทวีวงษ์ยังไดัรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมาย Halal

ในประเทศ ผลิตภัณฑ์ทวีวงษ์ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายใน โรงแรม, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, และซุบเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำทั่วไป สำหรับในตลาดต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ส่งออกสินค้าไป จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, สวีเดน และอีกหลายประเทศ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทในเครือทวีวงษ์ ได้รวมถึง

 

  • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด – ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปแช่แข็งและอาหารทะเลอบแห้ง
  • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (หาดใหญ่) – ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปอบแห้ง
  • บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งทวีวงษ์ จำกัด – ผลิตน้ำแข็ง

ดาวโหลดโบรชัวร์—>Download