NAMI NEW 250 - PS
NAMI 250 G-FS

ปูอัดนามิ

เนื้อปลาบดปรุงรส พร้อมซอสโชยุ และวาซาบิในซอง

เลขที่อย. (Food Serial No.) : 74-1-01029-6-0090


Packing size: 20 packs x 250g. = 5kg./carton

No. of Pieces: 22 pcs./pack


Cooking Instruction

icn_salad_enicn_omelet_enicn_sushi_en