CHEESE ROLL STICK-PS
CHEESE ROLL STICK-FS

ปลาม้วนสอดไส้ชีส

ผลิตจากเนื้อปลาบดปรุงรส สอดไส้ชีส คลุกเกล็ดขนมปัง


น้ำหนักต่อชิ้น : 33-35 g/pcs.


วิธีการปรุง

icn_fry_th