Brushtooth-Lizardfish-01-1
Brushtooth-Lizardfish-02-1Brushtooth-Lizardfish-03-1

ปลาไล้กออบแห้ง

ผลิตจากปลาไล้กอ มาผ่านกระบวนการแล่ในรูปแบบต่าง ได้แก่ แล่ผีเสื้อ , แล่ชิ้น , ตัดหัวปาดท้อง นำมาคลุกส่วนผสมจากนั้นนำไปอบแห้ง  มี 3 รสชาติ ให้เลือกสรร ได้แก่ รสเค็ม รสหวาน และ รมควัน


วิธีการปรุง

icn_grill_th icn_fry_th