บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดย คุณวิชัย ถาวรทวีวงษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งประธานบริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) และอาหารทะเลอบแห้ง จากประสบการณ์และ ความมุ่งมั่นอันยาวนาน ปัจจุบันทวีวงษ์นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลากหลายรูปแบบรวมถึง ปลาทิพย์ (เนื้อปลาบด ปรุงรสชุบเกล็ดขนมปัง ผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศ), ปลาหลอด, กุ้งระเบิด, ปลาข้างเหลืองแห้ง, ปลาแชลั้นแห้ง และอีกมากมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 1,800 คน และมีกำลังการผลิตถึง 1,350 ตันต่อเดือน
      เราเน้นหนักในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้ถูก้ต้องตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ทวีวงษ์ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008, BRC, GMP, HACCP, Q-Mark และ OTOP ระดับ 5 ดาว นอกจากนี้สินค้าทวีวงษ์ยังไดัรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมาย Halal
      ในประเทศ ผลิตภัณฑ์ทวีวงษ์ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายใน โรงแรม,ร้านอาหาร,ร้านสะดวกซื้อ,และซุบเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำทั่วไป สำหรับในตลาดต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ส่งออกสินค้าไป จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, สวีเดน และ รัสเซีย
      ในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทในเครือทวีวงษ์ ได้รวมถึง
      - บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด - ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปแช่แข็งและอาหารทะเลอบแห้ง 
      - บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (หาดใหญ่) - ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปอบแห้ง 
      - บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งทวีวงษ์ จำกัด - ผลิตน้ำแข็ง 
      - บริษัท เรียวผิง แปซิฟิค ฟูดส์ ฟริสซิ่ง จำกัด (ประเทศจีน) - ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็งและอาหารทะเลแปรรูป
วีดีโอแนะนำบริษัท 56K Modem Broadband

Copyright © 2010  Thaveevong Industry Co., Ltd. All rights reserved.
Office::  Tel: 0-2322-2889, 0-2322-6814~6,  Fax: 0-2320-2439   Factory::  Tel: 0-3484-1491~3,  Fax: 0-3484-1253
Email:: thaveevong@tvi.co.th   Facebook