บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดย คุณวิชัย ถาวรทวีวงษ์ ซึ่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งประธานบริษัท ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป จากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) เช่น ปลาทิพย์ (เนื้อปลาบด ปรุงรสชุบเกล็ดขนมปัง) , ปลาหลอด ซึ่งเราผลิตเป็นเจ้าแรกในประเทศ และอาหารทะเลอบแห้ง ปลาข้างเหลืองแห้ง, ปลาแชลั้นแห้ง จากประสบการณ์และ ความมุ่งมั่นอันยาวนาน ปัจจุบันทวีวงษ์นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลากหลายรูปแบบที่ผ่านการพัฒนา เช่น กุ้งระเบิด, ปูอัด ที่เหมาะกับรูปแบบการบริโภคที่หลากหลาย , สินค้าลิขสิทธิ์ เช่น ลูกชิ้นปลาแองกรี้เบิร์ด สินค้าที่พัฒนาและจดสิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร , รวมถึงสินค้าอีกมากมาย บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีพนักงานจำนวน 1,800 คน และมีกำลังการผลิตถึง 2,000 ตันต่อเดือน

เราเน้นหนักในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อให้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ทวีวงษ์ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008, GMP, HACCP, Q-Mark และ OTOP ระดับ 5 ดาว นอกจากนี้สินค้าทวีวงษ์ยังไดัรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ใช้เครื่องหมาย Halal

ในประเทศ ผลิตภัณฑ์ทวีวงษ์ มีจำหน่ายอย่างแพร่หลายใน โรงแรม, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, และซุบเปอร์มาร์เก็ต ชั้นนำทั่วไป สำหรับในตลาดต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ส่งออกสินค้าไป จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, สวีเดน , รัสเซีย และอีกหลายประเทศ

ในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ทวีวงษ์ได้ขยายธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบริษัทในเครือทวีวงษ์ ได้รวมถึง

 

  • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด – ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปแช่แข็งและอาหารทะเลอบแห้ง
  • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด (หาดใหญ่) – ผลิตเนื้อปลาบดแปรรูปอบแห้ง
  • บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งทวีวงษ์ จำกัด – ผลิตน้ำแข็ง